Våre tjenester

Rådgivende ingeniør

Salten Consult tilbyr rådgivende tjenester og prosjektering innen fagområdene bygg- og konstruksjonsteknikk og geoteknikk. 

Uavhengig kontroll

Vi gjennomfører uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innenfor geoteknikk tiltaksklasse 2. 

Arealplanlegging

Vi bistår både offentlige- og private utbygger i prosessen med utarbeidelse av område- og detaljreguleringsplaner. Våre tjenester omfatter også blant annet prosessledelse, myndighetskontakt og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Prosjektadministrasjon

Vi bistår våre oppdragsgivere med å realisere deres bygge- og anleggsprosjekter. Med vår kunnskap er vi med på å styrke utviklingen, gjennomføringen og avsluttningen av prosjekter. Vi kan tilby tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, HMS-ledese, fremdriftsplanlegging.

Taksering

Vi tilbyr en rekke takseringsprodukter, blant annet verdivurdering, boligsalgsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og tomtetaksering. Vi bistår også i byggekonflikter, reklamasjoner og tvister. 

Byggelånoppfølging

Vi tilbyr oppfølging og kontroll av byggelån.